Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, October 26, 2021

THẤY GÌ QUA VIỆC NHÀ NƯỚC CSVN MUỐN TRANG BỊ MÁY BAY, TÀU CHO CÀNH SÁT CƠ ĐỘNG?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc “Thấy gì qua việc nhà nước CSVN muốn trang bị máy bay, tàu cho cảnh sát cơ động?” vào chiều ngày 26 tháng 10 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment