Wednesday, April 13, 2022

CONAN LIÊN TỤC BỊ TỐ ĐÁNH DÂN; VỀ BỨC TƯỢNG THÁNH TRẦN BỊ CHO LÀ GIỐNG QUAN VŨ Ở BR-VŨNG TÀU


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Conan liên tục bị tố đánh dân; Về bức tượng Thánh Trần bị cho là giống Quan Vũ ở BR-Vũng Tàu” vào chiều ngày 13 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment