Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 25, 2022

NGA CHE DẤU TỘI ÁC, ĐE DỌA; UKRAINE CƯƠNG QUYẾT; MỸ VIỆN TỢ MẠNH TAY


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Nga che giấu tội ác, đe đoạ; Ukraine cương quyết; Mỹ viện trợ mạnh tay” vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment