Lac Viet Humanistic Culture

Friday, April 22, 2022

XE ĐỤNG TRÂU: CHỦ XE ĐỀN HAY CHỦ TRÂU ĐỀN?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Xe đụng trâu: Chủ xe đền hay chủ trâu đền?” vào chiều ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment