Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, April 20, 2022

“CỦI ĐỎ” VÔ “LÒ”: LOUIS HOLDINGS-NHỮNG KIỂU LỪA VÀ SỰ NGUY HIỂM


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “’Củi đỏ’ vô ‘lò’: Louis Holdings-Những kiểu lừa và Sự nguy hiểm ” vào chiều ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment