Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 12, 2022

UKRAINE BẮT GIỮ LÃNH ĐẠO ĐỒNG MINH PUTIN; LẠM PHÁT TĂNG 8.5% Ở HOA KỲ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Ukraine bắt giữ lãnh đạo đồng minh Putin; Lạm phát tăng 8.5% ở Hoa Kỳ” vào chiều ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment