Tuesday, April 5, 2022

FLC, TÂN HOÀNG MINH, RỒI ĐẾN AI? BẢN CHẤT CỦA NỀN KINH TẾ VN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “FLC, Tân Hoàng Minh, rồi đến ai? Bản chất của nền kinh tế VN” vào chiều ngày 5 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment