Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, April 20, 2022

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA “DÌ GHẺ” GIẾT “CON CHỒNG”; XỬ “ÁN ĐIỂM” LÀ GÌ?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Kết luận điều tra vụ ‘Dì ghẻ’ giết ‘Con chồng"’ Xử ‘án điểm’ là gì? ” vào chiều ngày 20 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment