Lac Viet Humanistic Culture

Friday, April 29, 2022

SAU 30-4: THỜI KỲ ĐEN TỐI LÀM HỎNG NHIỀU THẾ HỆ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Sau 30-4: thời kỳ đen tối làm hỏng nhiều thế hệ” vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment