Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 10, 2022

DÀN CẢNH ĐỤNG XE; QUYỀN ƯU TIÊN TRÊN ĐƯỜNG? NGUYÊN TẮC LÁI XE AN TOÀN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Dàn cảnh đụng xe; Quyền ưu tiên trên đường? Nguyên tắc lái xe an toàn” vào chiều ngày 10 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment