Sunday, April 10, 2022

CSVN CHỌN PHE TRỤC: “VÌ THIẾU BẰNG CHỨNG”? LÍNH DÙ NGA TỪ CHỐI THAM CHIẾN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “CSVN chọn phe Trục: "Vì thiếu bằng chứng"? Lính dù Nga từ chối tham chiến” vào chiều ngày 10 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment