Tuesday, April 19, 2022

KIẾN THỨC CẦN BIẾT: “CHIM MỒI” TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Kiến thức cần biết: ‘CHIM MỒI’ trong các vụ án hình sự” vào chiều ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment