Tuesday, April 12, 2022

THÍCH CHƯN QUANG LOẠN NGÔN, NỊNH LỐ; CÁCH GIỮ CHO TRẺ EM CÓ RĂNG ĐẸP


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về sự kiện “Thích Chưn Quang loạn ngôn, nịnh lố; Cách giữ cho trẻ em có răng đẹp” vào chiều ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment