Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 31, 2022

TRẠI HÈ LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC VIỆT NAM CỘNG HÒA 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi sinh hoạt trại hè của Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa 2022 vào sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022 tại Shelter #1 , Miles Square Park (Góc Euclid Street / Warmer Avenue), thuộc Thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment