Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, April 5, 2023

Bất Công Tỵ Nạn – Thật và Giả


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Bài viết của Ts. Nguyễn Đình Thắng về sự kiện “Các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi ở Thái Lan: Cảnh đời tương phản giữa thật và giả” vào chiều ngày 3 tháng 4 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.     

No comments:

Post a Comment