Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 24, 2023

Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm | Quê Hương, Tình Ca Muôn Thuở 04/23/2023


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi trình diễn của Nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm với chủ đề “Quê Hương, Tình Ca Muôn Thuở” vào chiều Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường báo Người Việt, 14771 Moran Street, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment