Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 30, 2023

TUYÊN BỐ của Thống đốc tiểu bang Michigan về ngày Tưởng Niệm 30-4-2023 F...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về việc “TUYÊN BỐ của Thống đốc tiểu bang Michigan về ngày Tưởng Niệm 30-4-2023 Fall of Saigon Remembrance Day” vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.    

No comments:

Post a Comment