Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 6, 2023

Biểu Tình Chống Các Dân Cử Dự Tiệc VABA Do Doanh Ngiệp VC Tài Trợ Tại Ci...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc biểu tình trước Tòa Thị Chính Westminster phản đối các dân cử Nam California đã tham dự tiệc VABA 2023 do David Dương tổ chức với sự bảo trợ của công ty quốc doanh VN Airline và Vinfast, cùng việc dán logo 1975 với biểu tượng cờ Hoa Ký và VNCH trước cửa kiếng khu Thương xá Phước Lộc Thọ.

Cuộc biểu tình do Liên ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai phối hợp cùng các cộng đồng và các hội đoàn, đoàn thể cựu quân nhân QLVNCH tổ chức đã diễn ra vào chiều Thứ Tư ngày 5 tháng 4 năm 2023 tại City Hall, Thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd., miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment