Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 29, 2023

Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH Tưởng niệm 48 Năm Quốc Hận


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi trình diễn văn nghệ Tưởng niệm 48 Năm Quốc Hận do Biệt Đội Văn Nghệ QLVNCH tổ chức vào chiều Thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster #214-215, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, 

No comments:

Post a Comment