Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 15, 2023

ĐỀ NGHỊ Với Ông Nam Lộc: GIẢI PHÁP Cho Đồng Bào Bị Bỏ Rơi


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Bài viết của Ts. Nguyễn Đình Thắng về việc “Đề nghị với Ông Nam Lộc giải pháp cho các đồng bào vô tổ quốc bị bỏ rơi ở Thái Lan” vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.     

No comments:

Post a Comment