Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, April 4, 2023

Ông Phan Kỳ Nhơn: Vinh Danh Hay Là Nhục Mạ Với Biểu Tường Cờ HK & VNCH D...

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai về việc dán cờ HK và VNCH bằng số 1975 trên cửa kiếng của khu thương xá Phước Lộc Thọ, và đây có phải là một hình thức vinh danh? hay là nhục mạ lá cờ chính nghĩa VNCH?

Video clip được thực hiện vào trưa ngày 3 tháng 4 năm 2023 tại Đền thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 


No comments:

Post a Comment