Lac Viet Humanistic Culture

Monday, April 10, 2023

NGHỊCH LÝ: Tỵ Nạn Thật và Tỵ Nạn Giả


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Bài viết của Ts. Nguyễn Đình Thắng về sự kiện “Nghịch lý cựu thuyền nhân: giả được cưu mang nhân đạo; thật tiếp tục lưu lạc, vô tổ quốc” vào chiều ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ. 
    

No comments:

Post a Comment