Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, April 30, 2023

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Nam C...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH Nam California và Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ - Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại tổ chức vào chiều Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment