Lac Viet Humanistic Culture

Friday, April 7, 2023

Ông Tsu A Cầu: Những Người Lên Tham Dự Buổi Tiệc Đó Họ Là Ai? Bây Giờ Mớ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần nói chuyện của ông Tsu A Cầu nhân dịp ông đến tham gia cuộc biểu tình trước Tòa Thị Chính Westminster để phản đối các dân cử Nam California đã tham dự tiệc VABA 2023 do David Dương tổ chức với sự bảo trợ của công ty quốc doanh VN Airline và Vinfast, cùng việc dán logo 1975 với biểu tượng cờ Hoa Kỳ và VNCH trước cửa kiếng khu Thương xá Phước Lộc Thọ vào chiều Thứ Tư ngày 5 tháng 4 năm 2023 tại City Hall, Thành phố Westminster, 8200 Westminster Blvd., miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment