Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 29, 2023

Lễ Tưởng Niệm 48 Năm Quốc Hận, Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến ...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ Tưởng Niệm 48 Năm Quốc Hận, Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tổ chức vào sáng Thứ Bảy ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment