Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, April 12, 2023

Farrucas | Flamenco Guitarist Bác Sĩ Nguyễn Tự Hào


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn thể điệu “Farrucas” của Flamenco Guitarist Bác sĩ Nguyễn Tự Hào. Farrucas là một điệu dân ca xuất phát từ miền Bắc Tây Ban Nha, bài này do chính Bác sĩ Hào biên soạn.  

Trước 1975, bác sĩ Nguyễn Tự Hào nổi tiếng về flamenco guitar trong giới chơi đàn trong nước thời đó. Sang đến Hoa Kỳ ông tiếp tục sinh sống và hành nghề bác sĩ nhưng niềm đam mê về đàn Tây ban cầm vẫn còn sôi nổi trong ông. Sau khi về hưu năm 74 tuổi (hiện bác sĩ Hào đã 80 tuổi) ông mới có thời gian trở lại niềm đam mê của mình, tiếp tục tập luyện và sáng tác nhạc cho đàn flamenco guitar nhất là sau khi gặp được một vị thầy chuyên nghiệp về flamenco gốc người Tây Ban Nha.

Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng vào ngày 9 tháng 4 năm 2023 tại một địa diểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment