Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 15, 2023

QUÁ TRỄ Cho Tự Do: Cựu Thuyền Nhân Lưu Lạc ĐÃ QUA ĐỜI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; Bài viết của Ts. Nguyễn Đình Thắng về sự kiện “Quá trễ cho tự do: cựu thuyền nhân bị bỏ rơi đã qua đời” vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.  

No comments:

Post a Comment