Lac Viet Humanistic Culture

Friday, March 22, 2024

Chính Trị và Quyền Phản Đối Theo Lương Tâm | Diễn Đọc TẠ PHONG TẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của tác giả Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết “Chính Trị và Quyền Phản Đối Theo Lương Tâm” bài đăng trên trang blog cá nhân của Tạ Phong Tần vào ngày 29 Tháng 8 năm 2010.  

No comments:

Post a Comment