Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, March 2, 2024

Kêu Gọi Đồng Hương Tham Dự Buổi Gây Quỹ Yểm Trợ Đền Thờ Đức Thánh Trần 0...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần và ông Hứa Trung Lập, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần; Kêu gọi đồng hương tham dự buổi gây quỹ yểm trợ Đền Thờ Đức Thánh Trần với mục đích để lưu giữ Đền Thờ hiện nay cũng như sẽ thực hiện Đền Thờ mới sau này, vào lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 3 năm 2024, tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, 9802 Katella Ave, thuộc Thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Video clip được thực hiện bởi Lại Minh Thuận nhân buổi chào cờ đầu tháng vào sáng ngày 2 tháng 3 năm 2024 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment