Lac Viet Humanistic Culture

Monday, March 25, 2024

Lễ Khánh Thành Trụ Cờ & Lễ Thượng Kỳ VNCH Tại Thương Xá Phước Lộc Thọ 3/...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi “Lễ Khánh Thành Trụ Cờ & Nghi Lễ Thượng Kỳ VNCH Tại Thương Xá Phước Lộc Thọ” vào sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024 trong khuôn viên Thương Xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), 9200 Bolsa Ave Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment