Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, March 28, 2024

Họp báo thông cáo về hiện tình Chùa Bát Nhã, Santa Ana, Little Saigon, N...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phóng sự buổi họp báo thông cáo về hiện hình Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Ave., thuộc Thành phố Santa Ana do ông Huỳnh Tấn Lê tổ chức vào sáng Thứ Tư ngày 27 tháng 3 năm 2024 tại Chùa Liên Hoa, 9561 Bixby Ave., thuộc Thành phố Garen Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment