Lac Viet Humanistic Culture

Friday, March 22, 2024

Quyền Không Nói | Diễn Đọc TẠ PHONG TẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của tác giả Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết “Quyền Không Nói” bài đăng ngày 16 Tháng 5 năm 2023 trên Tuần báo Trẻ Magazine.

No comments:

Post a Comment