Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, March 24, 2024

Ông Nguyễn Quý: Một vài nhận định về việc Khánh thành Trụ cờ & Lễ Thượng...


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi “Tiệc gây quỹ cho Đền Thờ Đức Thánh Trần nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập” do Hội Đồng Quản Trị Đền Thánh Trần tổ chức vào sáng Thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024 tại Golden Sea Restraurant, 9802 Katella Ave., thuộc Thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment