Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, March 20, 2024

Chống “PARKY HÓA” TIẾNG VIỆT | Diễn Đọc TẠ PHONG TẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của tác giả Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết “Chống ‘Parky hóa’ tiếng Việt” bài đăng trên số 1391 ngày 14 Tháng Ba năm 2024 Tuần báo Trẻ Magazine.

No comments:

Post a Comment