Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, March 19, 2024

TRĂM NĂM TIẾNG VIỆT | Diễn Đọc TẠ PHONG TẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV1) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lai phần diễn đọc của tác giả Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; về bài viết “Trăm Năm Tiếng Việt” bài đăng trên số 1390 ngày 7 Tháng Ba năm 2024 Tuần báo Trẻ Magazine.

No comments:

Post a Comment