Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 9, 2018

BIỂU TÌNH CHỐNG “DỰ LUẬT ĐẶC KHU” CỦA VIỆT CỘNG TRƯỚC TÒA LÃNH SỰ VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCOSan Francisco (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình của hàng trăm đồng hương Nam, Bắc California tập trung trước Tòa Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2018 để phản đối và lên án “Dự Luật Đặc Khu” ngu xuẩn và bán nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

No comments:

Post a Comment