Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, June 17, 2018

HÌNH ẢNH TIỆC GÂY QUỸ CỦA LIÊN DANH ĐOÀN KẾT & XÂY DỰNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi tiệc gây quỹ của Liên Danh Đoàn Kết & Xây Dựng vào sáng ngày Thứ Bảy 16 tháng 6 năm 2018 tại Seafood Palace Restaurant, 6731 Westminster Ave., thuộc Thành Phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment