Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, June 28, 2018

BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH HỖ TRỢ QUỐC NỘI VÀ PHẢN ĐỐI ĐÀI VIETFACE TV & TT THÚY NGA PBN 14-6-2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình tuần hành hỗ trợ quốc nội cùng phản đối Đài Vietface TV và Trung Tâm Thúy Nga PBN về hành vi tiếp tay cho bọn cộng sản trong nước vào chiều Thứ Năm, ngày 14 tháng 6 năm 2018 trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo và trước cơ sở của Trung Tâm Thúy Nga Paris, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment