Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 19, 2018

BUỔI HỌP BÁO CỦA ỦY BAN TỔ HỨC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN & GIÁM SÁT CĐNVQG NAM CALI 2018-2021Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi họp báo của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử các cơ chế cộng đồng người việt quốc gia nam Cali vào chiều ngày Thứ Bảy 16 tháng 6 năm 2018 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave. Ste.# 214, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment