Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 23, 2018

LỄ XUẤT PHÁT ĐẶT THÙNG PHIẾU BẦU CỬ CÁC CƠ CHẾ CĐNVQG NAM CALI NGÀY 23, 24 THÁNG 6 NĂM 2018
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ xuất phát đặt những thùng phiếu bầu cử các cơ chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào sáng ngày 23 tháng 6 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment