Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 19, 2018

LIÊN DANH SỐ 1: TRÁCH NHIỆM, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CĐNVQG NAM CALI NHIỆM KỲ 2018-2021Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi họp giới thiệu đến đồng hương Liên Danh Số 1: Trách Nhiệm, ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2021 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào ngày 23, 24 tháng 6 năm 2018.

Buổi họp được thực hiện vào sáng ngày 2 tháng 6 năm 2018 trong phòng họp của Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment