Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 20, 2018

LIÊN DANH SỐ 3: ĐOÀN KẾT & XÂY DỰNG, TÁI TRANH CỬ VÀO HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CĐNVQG NAM CALI



Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi họp báo giới thiệu Liên Danh Số 3: Đoàn Kết Và Xây Dựng, tái tranh cử vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2021 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào ngày 23, 24 tháng 6 năm 2018.

Buổi họp báo & giới thiệu này đã diễn ra vào chiều tối Thứ Hai ngày 4 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment