Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 2, 2018

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 6, 2018 TRÌNH DIỆN 3 LIÊN DANH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN CĐNVQG NAM CALILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu tháng vào ngày 2 tháng 6 năm 2018 trước tượng đài Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment