Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 26, 2018

PHÓNG SỰ BẦU CỬ CÁC CƠ CHẾ CỘNG ĐỒNG NVQG NAM CALI NGÀY 23 & 24 THÁNG 6 NĂM 2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt thực hiện phóng sự về cuộc bầu cử các cơ chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018 tại một số các địa diểm đặt thùng phiếu như Chợ Thuận Phát 2, Chùa Liên Hoa, Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Chùa Huệ Quang, Chùa Bát Nhã, Chợ Mom, Chợ Saigon City Market Place, Chợ Thuận Phát 1, Thánh Thất Châu Đạo Chestnut và Đền Thờ Đức Thánh Trần.

Chương Trình đã phỏng vấn các tình nguyện viên và các cử tri tại các địa điểm đặt thùng phiếu gồm có: chị Tạ Phong Tần, Nancy Phượng Nguyễn, ông Trọng Vũ, Trần Minh Hoàng, Phạm Hữu Tuấn, bà Nguyệt Nguyễn, Phan Lệ Giang, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phạm Quang Hiền, Phan Bửu Ngọc, chị Nguyễn Xuân Mai, anh Dominic Phạm, Bùi Tổng Chương, chị Nguyệt Nguyễn, Tăng Ngọc Lan, cô Nguyễn Thùy Dung, ông Lê Quang Dật, Hoàng Như Cầu, Nguyễn Văn Ức và Nguyễn Doãn Hưng.

No comments:

Post a Comment