Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 4, 2018

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI, NHỮNG KẺ NẰM VÙNG RẤT SỢ DỰ LUẬT SB 895Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của Ông Phan Kỳ Nhơn nhân dịp ông tham dự buổi tiệc gây quỹ của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018 tại Nhà Hàng Diamond Seafood Palace, 12181 Brookhurst St, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment