Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, June 21, 2018

CẢM NGHĨ CỦA ĐỒNG HƯƠNG VỀ LIÊN DANH ĐOÀN KẾT & XÂY DỰNG TÁI TRANH CỬ VÀO NGÀY 23, 24 THÁNG SÁULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cảm nghĩ của một số đồng hương về Liên Danh Số 3: Đoàn Kết Và Xây Dựng, tái tranh cử vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2021 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào ngày 23, 24 tháng 6 năm 2018.

Chương Trình Văn Hóa NBLV đã phỏng vấn: cô Ngọc Lan, anh Nguyễn Minh Tú, ông Nguyễn Minh Trì, bà Quỳnh Hoa và ông bà Công Phạm vào ngày 4 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, 13127 Plano Plaza, Brookhurst St., thuộc thành phố Garden Grove. Phỏng vấn ông Richard Bùi Đẹp, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Tiến Sĩ Phạm Kim Long, Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên và ông Tài Đỗ vào sáng ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại Seafood Palace Restaurant, 6731 Westminster Ave., thuộc Thành Phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment