Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 18, 2018

MỜI ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ ĐÊM VĂN NGHỆ ĐẤU TRANH KỶ NIỆM 70 THÀNH LẬP TRƯỜNG VBQGVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời kêu gọi đồng hương tham dự “Đêm Văn Nghệ Đấu Tranh Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam” của Ông Tsu A Cầu, Phạm Văn Thuận, Phòng Tít Chắng và Phan Văn Lộc

Đêm văn nghệ đấu tranh này vào cửa tự do, được tổ chức vào ngày 21 tháng 6 năm 2018 từ 06:00PM đến 9:30PM tại Garden Grove Community Center, 14300 Stanford Ave., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment