Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, June 12, 2018

HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG “DỰ LUẬT ĐẶC KHU” CỦA VIỆT CỘNG TẠI SAN FRANCISCO


San Francisco (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh cuộc biểu tình của hàng trăm đồng hương Nam, Bắc California vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2018 trước Tòa Lãnh sự quán Việt Nam, 1700 California Street, Suite 430, thuộc Thành phố San Francisco, miền Bắc California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment