Lac Viet Humanistic Culture

Monday, June 25, 2018

TUYÊN BỐ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ NGÀY 23, 24/6 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ CĐNVQG NAM CALILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử CĐNVQG Nam Cali (2018-2021) cho biết: “…Đúng ra theo chương trình của Ủy Ban tổ chức bầu cử là ngày kiểm phiếu sau hai ngày bầu cử 23 và 24 nhưng mà qua sự kiện của Ban giám sát đưa lên những hình ảnh trong cuộc bầu cử trong 2 ngày, nó có nhiều sự gian lận trong đó. Do đó, chúng tôi đã cùng Tổng Giám mục Trần Thanh Vân và anh Lê Văn Sáu, Ban giám sát, chúng tôi quyết định là hủy bỏ cuộc bầu cử.

Lý do, vì nó có sự gian lận, không trong sáng mà nếu mà chúng ta tiếp tục kiểm phiếu, rồi một Ban đại diện nào đó được đắc cử thì nó cũng chẳng có giá trị gì và chắc chắn là nó cũng không xứng đáng. Thành ra, do đó chúng tôi đã hủy bỏ cuộc bầu cử này.

Chúng tôi cũng xin thông báo là ngày mai (06/26/2018) lúc 4 giờ chiều tại Thư Viện Việt Nam chúng tôi có một cuộc họp báo và chúng tôi trình bày những hình ảnh gian lận, những việc làm gian lận của các liên danh khi ra ứng cử, khi ra vận động quan sát ngày 23 và 24, hai ngày mà đồng hương đi bầu vừa qua…”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment