Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 27, 2018

HỌP BÁO CHO BIẾT TIẾP TỤC VIỆC KIỂM PHIẾU CỦA ỦY BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ CĐNVQG NAM CALILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Để kết thúc buổi họp báo đầy sôi động và kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ ông Phan Kỳ Nhơn, Trưởng Ban tổ chức bầu cử sau khi lấy ý kiến của đồng hương đã tuyên bố: “Ban bầu cử tiếp tục thi hành những gì đã quy định và Ban tổ chức bầu cử tiếp tục cuộc kiểm phiếu để biết kết quả”. Ông cho biết thêm: “… Có điều tuần lễ này chúng ta phải tập trung vào việc hỗ trợ trong nước là quan trọng. Do đó, tuần lễ sau chúng tôi mới tiếp tục họp lại và kiểm phiếu. Nói tóm lại, Ban tổ chức bầu cử lãnh trách nhiệm kiểm phiếu trong tuần lễ tới…”

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi họp báo của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử các cơ chế cộng đồng người việt quốc gia nam Cali vào chiều Thứ Ba ngày 26 tháng 6 năm 2018 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave. Ste.# 214, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment